YOMEDIA
NONE

Bài tập 44 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 44 tr 54 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

 \(\frac{x^{2}+2x}{x-1}.Q=\frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(Q\) có vai trò như một thừa số chưa biết nên ta có:

\( \dfrac{{{x^2} + 2x}}{{x - 1}}.Q = \dfrac{{{x^2} - 4}}{{{x^2} - x}}\)

\( \Rightarrow  Q =  \dfrac{x^{2}-4}{x^{2}-x} :  \dfrac{x^{2}+2x}{x-1}\)

\(= \dfrac{x^{2}-4}{x^{2}-x}.  \dfrac{x-1}{x^{2}+2x}\)

\( =\dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-1)}.\dfrac{x-1}{x(x+2)}\)

\( =\dfrac{(x-2)(x+2)(x-1)}{x(x-1).x(x+2)}\)

\(=\dfrac{x-2}{x^{2}}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON