Bài tập 45 trang 55 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 45 tr 55 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

                \(\frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:....... = \frac{x}{x+6}\)

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là \(\frac{x}{x+n}\), trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích:

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

Theo bài 41 ta được:

Vậy ta có thể điền như sau:

Có thể ra câu đố tương tự như sau:

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 55 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị An

  Bài 38 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^4-xy^3}{2xy+y^2}:\dfrac{x^3+x^2y+xy^2}{2x+y}\)

  b) \(\dfrac{5x^2-10xy+5y^2}{2x^2-2xy+2y^2}:\dfrac{8x-8y}{10x^3+10^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Bài 37 (Sách bài tập - trang 34)

  Thực hiện phép tính (chú ý đến quy tắc đổi dấu)

  a) \(\dfrac{4\left(x+3\right)}{3x^2-x}:\dfrac{x^2+3x}{1-3x}\)

  b) \(\dfrac{4x+6y}{x-1}:\dfrac{4x^2+12xy+9y^2}{1-x^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Bài 36 (Sách bài tập - trang 34)

  Hãy làm các phép chia sau :

  a) \(\dfrac{7x+2}{3xy^3}:\dfrac{14x+4}{x^2y}\)

  b) \(\dfrac{8xy}{3x-1}:\dfrac{12xy^3}{5-15x}\)

  c) \(\dfrac{27-x^3}{5x+5}:\dfrac{2x-6}{3x+3}\)

  d) \(\left(4x^2-16\right):\dfrac{3x+6}{7x-2}\)

  e) \(\dfrac{3x^3+3}{x-1}:\left(x^2-x+1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Chia hết

  bởi Tram Anh 24/07/2018

    Tìm a, b đề phép chia sau là phép chia hết

  \(\left( {{{\rm{x}}^4}{\rm{ + ax + b}}} \right):\left( {{x^2} - 4} \right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Aser Aser

   Tìm thương và dư của phép chia

  \(\left( {{x^3} - 11x + 5 - 3{x^2}} \right):\left( {x - 5} \right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

   Điền gì gio mấy bạn?

  \(\frac{x}{{x + 1}}:\frac{{x + 2}}{{x + 1}}:.......... = \frac{x}{{x + 8}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thiên Mai

  Tính

  bởi Thiên Mai 24/07/2018

  giúp mình bài nay với nhé

  \(\frac{{{x^2} - {y^2}}}{{6{x^2}y}}:\frac{{x + y}}{{3xy}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Tìm a

  bởi Nguyễn Thị Thanh 24/07/2018

  Cho minh hỏi, vs mấy bài tìm a, tìm  để phép chia là phép chia hết thi cách làm chung là ntn vây? minh thay khó hiểu quá lúc a lúc m

  Theo dõi (0) 2 Trả lời