YOMEDIA

Bài tập 45 trang 55 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 45 tr 55 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

                \(\frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:....... = \frac{x}{x+6}\)

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là \(\frac{x}{x+n}\), trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích:

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

Theo bài 41 ta được:

Vậy ta có thể điền như sau:

Có thể ra câu đố tương tự như sau:

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 55 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • na na

  bài 1: sắp xếp các đa thức ttheo lũy thừa giảm dần

  a) (x3 - 11x + 5 - 3x2 ):(x-5)

  b) (4x4 -5x2 -3 -3x3 +9x): (x2 -3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  CM: \(a^3+b^3+c^3=3abc\) thì a+b+c=0 hoặc a=b=c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  a) (x3 - 11x + 5 - 3x2) : ( x - 5)

  b) ( 4x4- 5x2 - 3 -3x3 + 9x) : ( x2 - 3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  làm tính chia :

  (x-y-z)^5:(x-y-z)^3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  xác định a để đa thức : x^3+ x^2 +a-x chia hết cho (x+ 1) ^2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 35)

  Tìm phân thức P biết :

  a) \(p=\dfrac{4x^2-16}{2x+1}=\dfrac{4x^2+4x+1}{x-2}\)

  b) \(\dfrac{2x^2+4x+8}{x^3-3x^2-x+3}:P=\dfrac{x^3-8}{\left(x+1\right)\left(x-3\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai
  Bài 43 (Sách bài tập - trang 35)

  Đố :

  Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau :

           \(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:\dfrac{x+4}{x+3}:\dfrac{x+5}{x+4}:......=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Bài 42 (Sách bài tập - trang 35)

  Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế đến TP . Hồ Chí Minh là 411 km. Một con tàu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau đó 8 giờ con tàu thứ hai xuất phát từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, chúng gặp nhau tại Huế rồi tiếp tục đi. Con tầu thứ hai phải đi 20 giờ nữa thì tới TP. Hồ Chí Minh

  Hãy biểu diễn qua x :

  a) Chiều dài các quãng đường Hà Nội - Huế, Huế - TP. Hồ Chí Minh

  b) Vận tốc của con tầu thứ hai

  c) Thời gian đi của con tầu thứ hai từ Hà Nội vào Huế

  d) Thời gian đi của con tầu thứ nhất từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế

  e) Vận tốc của con tầu thứ nhất

  f) Thời gian của con tầu thứ nhất từ Huế ra Hà Nội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Bài 41 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn các biểu thức (chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính)

  a) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  c) \(\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\)

  d) \(\dfrac{x+1}{x+2}.\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  e) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}\)

  f) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA