Bài tập 45 trang 55 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 45 tr 55 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

                \(\frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:....... = \frac{x}{x+6}\)

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là \(\frac{x}{x+n}\), trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích:

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

Theo bài 41 ta được:

Vậy ta có thể điền như sau:

Có thể ra câu đố tương tự như sau:

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 55 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 45 trang 55 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Biết \(\frac{{x + 3}}{{{x^2} - 4}}.\frac{{8 - 12{\rm{x}} + 6{{\rm{x}}^2} - {x^3}}}{{9{\rm{x}} + 27}} = \frac{{...}}{{ - 9\left( {...} \right)}}\). Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống ở tử và mẫu lần lượt là

  • A. x - 2 ; x+2 
  • B. (x - 2)2; x + 2
  • C. x + 2, (x - 2)2
  • D. -(x - 2)2; x + 2
 • Nguyễn Thị An

  Bài 38 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^4-xy^3}{2xy+y^2}:\dfrac{x^3+x^2y+xy^2}{2x+y}\)

  b) \(\dfrac{5x^2-10xy+5y^2}{2x^2-2xy+2y^2}:\dfrac{8x-8y}{10x^3+10^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Bài 37 (Sách bài tập - trang 34)

  Thực hiện phép tính (chú ý đến quy tắc đổi dấu)

  a) \(\dfrac{4\left(x+3\right)}{3x^2-x}:\dfrac{x^2+3x}{1-3x}\)

  b) \(\dfrac{4x+6y}{x-1}:\dfrac{4x^2+12xy+9y^2}{1-x^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Bài 36 (Sách bài tập - trang 34)

  Hãy làm các phép chia sau :

  a) \(\dfrac{7x+2}{3xy^3}:\dfrac{14x+4}{x^2y}\)

  b) \(\dfrac{8xy}{3x-1}:\dfrac{12xy^3}{5-15x}\)

  c) \(\dfrac{27-x^3}{5x+5}:\dfrac{2x-6}{3x+3}\)

  d) \(\left(4x^2-16\right):\dfrac{3x+6}{7x-2}\)

  e) \(\dfrac{3x^3+3}{x-1}:\left(x^2-x+1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Chia hết

  bởi Tram Anh 24/07/2018

    Tìm a, b đề phép chia sau là phép chia hết

  \(\left( {{{\rm{x}}^4}{\rm{ + ax + b}}} \right):\left( {{x^2} - 4} \right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Aser Aser

   Tìm thương và dư của phép chia

  \(\left( {{x^3} - 11x + 5 - 3{x^2}} \right):\left( {x - 5} \right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

   Điền gì gio mấy bạn?

  \(\frac{x}{{x + 1}}:\frac{{x + 2}}{{x + 1}}:.......... = \frac{x}{{x + 8}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thiên Mai

  Tính

  bởi Thiên Mai 24/07/2018

  giúp mình bài nay với nhé

  \(\frac{{{x^2} - {y^2}}}{{6{x^2}y}}:\frac{{x + y}}{{3xy}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Tìm a

  bởi Nguyễn Thị Thanh 24/07/2018

  Cho minh hỏi, vs mấy bài tìm a, tìm  để phép chia là phép chia hết thi cách làm chung là ntn vây? minh thay khó hiểu quá lúc a lúc m

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn