Bài tập 43 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 43 tr 54 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{5x-10}{x^{2}+7}: (2x - 4)\)

b)  \((x^2 -25) :\frac{2x+10}{3x-7}\)

c) \(\frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  : (2x - 4) 

                             

Câu b:

(x2 -25) :  

                              

Câu c:

  

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 43 trang 54 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Phân thức \(\frac{{ - 2{z^2}}}{{5y}}\)  là kết quả của tích 

  • A. \(\frac{{ - 27{\rm{x}}{z^3}}}{{18{y^3}z}}.\frac{{2{\rm{x}}{y^2}}}{{15{{\rm{x}}^2}z}}\)
  • B. \(\frac{{ - 27{\rm{x}}{z^4}}}{{18{y^3}z}}.\frac{{-4{\rm{x}}{y^2}}}{{45{{\rm{x}}^2}z}}\)
  • C. \(\frac{{ - 27{\rm{x}}{z^4}}}{{6{y^3}z}}.\frac{{4{\rm{x}}{y^2}}}{{15{{\rm{x}}^2}z}}\)
  • D. \(\frac{{ - 27{\rm{x}}{z^4}}}{{18{y^3}z}}.\frac{{4{\rm{x}}{y^2}}}{{15{{\rm{x}}^2}z}}\)
 • Bi do

  Bài 41 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn các biểu thức (chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính)

  a) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  c) \(\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\)

  d) \(\dfrac{x+1}{x+2}.\left(\dfrac{x+2}{x+3}:\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  e) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}\)

  f) \(\dfrac{x+1}{x+2}:\left(\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+1}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào
  Bài 40 (Sách bài tập - trang 34)

  Tìm Q biết :

  a) \(\dfrac{x-y}{x^3+y^3}.Q=\dfrac{x^2-2xy+y^2}{x^2-xy+y^2}\)

  b) \(\dfrac{x+y}{x^3-y^3}.Q=\dfrac{3x^2+3xy}{x^2+xy+y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Bài 39 (Sách bài tập - trang 34)

  Thực hiện phép chia phân thức :

  a) \(\dfrac{x^2-5x+6}{x^2+7x+12}:\dfrac{x^2-4x+4}{x^3+3x}\)

  b) \(\dfrac{x^2+2x-3}{x^2+3x-10}:\dfrac{x^2+7x+12}{x^2-9x+14}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Bài 38 (Sách bài tập - trang 34)

  Rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^4-xy^3}{2xy+y^2}:\dfrac{x^3+x^2y+xy^2}{2x+y}\)

  b) \(\dfrac{5x^2-10xy+5y^2}{2x^2-2xy+2y^2}:\dfrac{8x-8y}{10x^3+10^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn