Bài tập 42 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 42 tr 54 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính chia phân thức:

a) \((-\frac{20x}{3y^{2}}):(-\frac{4x^{3}}{5y})\);

b) \(\frac{4x+12}{(x+4^{2})}:\frac{3(x+3)}{x+4}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  

Câu b:

  

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 42 trang 54 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(\frac{{5{\rm{x}} + 2}}{{3{\rm{x}}{y^2}}}:\frac{{10{\rm{x}} + 4}}{{{x^2}y}} = \frac{{...}}{{6y}}\). Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống là:

   

  • A. xy 
  • B. x2y
  • C. x2
  • D. x
 • Nguyen Hoang

  a)(2x^3 - 6x^2 + 5x - 1) : (x + 1) với x khác -1

  b)(6x^3 - 2x^2 - 9x + 3) : (3x - 1) với x khác -1/3

   

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 35)

  Tìm phân thức P biết :

  a) \(p=\dfrac{4x^2-16}{2x+1}=\dfrac{4x^2+4x+1}{x-2}\)

  b) \(\dfrac{2x^2+4x+8}{x^3-3x^2-x+3}:P=\dfrac{x^3-8}{\left(x+1\right)\left(x-3\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai
  Bài 43 (Sách bài tập - trang 35)

  Đố :

  Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau :

           \(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:\dfrac{x+4}{x+3}:\dfrac{x+5}{x+4}:......=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Bài 42 (Sách bài tập - trang 35)

  Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế đến TP . Hồ Chí Minh là 411 km. Một con tàu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau đó 8 giờ con tàu thứ hai xuất phát từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, chúng gặp nhau tại Huế rồi tiếp tục đi. Con tầu thứ hai phải đi 20 giờ nữa thì tới TP. Hồ Chí Minh

  Hãy biểu diễn qua x :

  a) Chiều dài các quãng đường Hà Nội - Huế, Huế - TP. Hồ Chí Minh

  b) Vận tốc của con tầu thứ hai

  c) Thời gian đi của con tầu thứ hai từ Hà Nội vào Huế

  d) Thời gian đi của con tầu thứ nhất từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế

  e) Vận tốc của con tầu thứ nhất

  f) Thời gian của con tầu thứ nhất từ Huế ra Hà Nội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn