YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 42 tr 54 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính chia phân thức:

a) \((-\frac{20x}{3y^{2}}):(-\frac{4x^{3}}{5y})\);

b) \(\frac{4x+12}{(x+4^{2})}:\frac{3(x+3)}{x+4}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\left( { - \dfrac{{20x}}{{3{y^2}}}} \right):\left( { - \dfrac{{4{x^3}}}{{5y}}} \right) \)\(=\left( {  \dfrac{{-20x}}{{3{y^2}}}} \right):\left( {  \dfrac{{-4{x^3}}}{{5y}}} \right)\)

\(=\dfrac{-20x}{3y^{2}}.\dfrac{-5y}{4x^{3}}=\dfrac{(-20x).(-5y)}{3y^{2}.4x^{3}}\)\(=\dfrac{100xy}{12x^3y^2}=\dfrac{25}{3x^{2}y}\)

Câu b:

\( \dfrac{4x+12}{(x+4)^{2}}:\dfrac{3(x+3)}{x+4}\) 

\( =\dfrac{4(x+3)}{(x+4)^{2}}.\dfrac{x+4}{3(x+3)}\)

\(=\dfrac{4(x+3).(x+4)}{(x+4)^{2}.3(x+3)}=\dfrac{4}{3(x+4)}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON