ON
YOMEDIA

nguyễn đức thành's Profile

nguyễn đức  thành

nguyễn đức thành

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 1
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (7)

  • nguyễn đức thành: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • nguyễn đức thành: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • nguyễn đức thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • nguyễn đức thành: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • nguyễn đức thành: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 11 Bài luyện tập 2) (+3đ) Cách đây 4 tháng
  • nguyễn đức thành: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 2 Chất) (+3đ) Cách đây 4 tháng
  • nguyễn đức thành: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1