YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 37 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 1 tr 37 sách GK Toán 8 Tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?

a) \((-2) + 3 \geq 2\)

b) \(-6 \leq 2.(-3)\)

c) \(4 + (-8) < 15 + (-8)\)

d) \(x^2 + 1 \geq 1\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Chúng ta sẽ làm quen với dạng cơ bản của bài bất phương trình đó là khẳng định tính đúng sai của các bất phương trình bằng việc so sánh vế trái và vế phải, cụ thể ở bài 1 như sau:

Câu a:

\(VT=(-2)+3=1; VP=2\Rightarrow VT\)

Vậy khẳng định \((-2)+3\geq 2\) là sai!

Câu b:

\(VP=2.(-3)=-6\Rightarrow VT=VP\)

Vậy khẳng định\(-6\leq 2.(-3)\) là đúng!

Câu c:

\(4+(-8)<15+(-8)\Leftrightarrow 4+(-8)+8<15+(-8)+8\Leftrightarrow 4<15 \Rightarrow\)  điều này đúng

Vậy khẳng định \(4+(-8)<15+(-8)\) là đúng

Câu d:

Vì \(x^2\geq 0 \Rightarrow x^2+1\geq 0+1=1\)

Vậy khẳng định \(x^2+1\geq 1\) là đúng!

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 37 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1