ON
ADMICRO
VIDEO

Cho biết \(a – 7 > b – 7\). Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(A) \(a ≥ b\)

(B) \(– a > -b\)

(C) \(a + 7 > b + 7\)

(D) \(7 – a > 7 – b\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có : \(a – 7 > b – 7\) \((1)\)

  +) Cộng số \(7\) vào hai vế của bất đẳng thức \((1)\) ta được :

  \(a – 7 + 7> b – 7+7\) 

  \(\Rightarrow a > b\)

  Do đó khẳng định (A) là sai.

  +) Từ bất đẳng thức \( a > b\) \(\Rightarrow -a < -b\) và \(-a +7 < -b + 7\) hay \(7-a < 7-b\)

  Do đó khẳng định (C) và (D) là sai.

  +) Cộng số \(14\) vào hai vế của bất đẳng thức \((1)\) ta được :

  \(a – 7 +14> b – 7+14\) 

  \(\Rightarrow a + 7 > b+7\)

  Vậy khẳng định đúng là \(a + 7 > b + 7.\)

  Chọn C.

    bởi Nguyễn Hiền 08/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1