RANDOM
VIDEO

Thu gọn f(x) = x + 7x^2 – 6x^3 + 3x^4 + 2x^2 + 6x – 2x^4 + 1

Bài 1: Cho đa thức: f(x) = x + 7x2 – 6x3 + 3x4 + 2x2 + 6x – 2x4 + 1.

 1. Thu gọn, rồi sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến x.
 2. Xác định bậc của đa thức, hệ số tự do, hệ số cao nhất.
 3. Tình f(-1), f(0), f(1), f(-a).
 4. Bài 2: Cho các đa thức:

A = 5x2 – 3xy + 7y2 ,

B = 6x2 – 8xy + 9y2

 1. Tính P = A + B và Q = A – B.
 2. Tính giá trị của đa thức M = P – Q tại x = -1 và y = -2.
 3. Cho đa thức N = 3x2 – 16xy + 14y2. Chứng minh đa thức T = M – N luôn nhận giá trị không âm với mọi giá trị của x và y.
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Bài 1:1)
  \(f\left(x\right)=x+7x^2-6x^3+3x^4+2x^2+6x-2x^4+1\\ =7x+9x^2+x^4-6x^3+1\)
  Sắp xếp: \(x^4-6x^3+9x^2+7x+1\)
  2) bậc đa thức : 4
  hệ số tự do : 1
  hệ số cao nhất : 9
  3) \(f\left(-1\right)=x^4-6x^3+9x^2+7x+1\\ =\left(-1\right)^4-6.\left(-1\right)^3+9.\left(-1\right)^2+7.\left(-1\right)+1\\ =1-\left(-6\right)+9+\left(-7\right)+1=10\)
  mấy câu kia tương tự
  Bài 2:
  1. \(P=A+B\\ =5x^2-3xy+7y^2+6x^2-8xy+9y^2\\ =11x^2-11xy+16y^2\)

  \(Q=A-B\\ =5x^2-3xy+7y^2-\left(6x^2-8xy+9y^2\right)\\ =5x^2-3xy+7y^2-6x^2+8xy-9y^2\\ =-x^2+5xy-2y^2\)
  2. \(M=P-Q\\ =11x^2-11xy+16y^2-\left(-x^2+5xy-2y^2\right)\\ =11x^2-11xy+16y^2+x^2-5xy+2y^2\\ =12x^2-16xy+18y^2 \)
  Thay x=-1 và y=-2 có:
  \(12x^2-16xy+18y^2\\ =12.\left(-1\right)^2-16.\left(-1\right).\left(-2\right)+18.\left(-2\right)^2=52\)

  3.\(T=M-N\\ =12x^2-16xy+18y^2-3x^2+16xy-14y^2\\ =9x^2+4y^2\)
  Ta có : 9x2 >0 và 4y2 >0 => T>0
  => T luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị x, y

    bởi Hoàng thị Nga 16/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • f ( x ) = x + 7 x​2 − 6 x 3 + 3 x 4 + 2 x 2 + 6 x − 2 x 4 + 1

  =x46x3+9x2+7x+1

    bởi Dương Hữu Long Vũ 04/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1