Bài tập 25 trang 64 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 25 tr 64 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1.

Do đó:

f() = 3. + 1 =  + 1 = .

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4.

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 64 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 25 trang 64 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Một hàm số được cho bằng công thức y = f(x)=-x2+2. Tính \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right),f\left( 0 \right)\)

  • A. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = 0,f\left( 0 \right) = \frac{7}{4}\)
  • B. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{7}{4},f\left( 0 \right) = 2\)
  • C. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{-7}{4},f\left( 0 \right) = 2\)
  • D. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{7}{4},f\left( 0 \right) = -2\)

Được đề xuất cho bạn