YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 64 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 28 tr 64 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho hàm số \(y=f(x)=\frac{12}{x}\).

a) Tính f(5); f(-3).

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

\(y=f(x)=\frac{12}{x}\) 

 

 

 

 

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Ta có: \(y=f(x)=\frac{12}{x}\)

Câu a:

 \(f(5)=\frac{12}{5}=2,4\)

\(f(-3)=\frac{12}{-3}=-4\)

Câu b:

Lần lượt thay bởi vào công thức ta được bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

\(y=f(x)=\frac{12}{x}\)

 -2

 -3

 -4

 6

 2,4

 2

 1

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 64 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF