YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 2 tr 7 sách GK Toán lớp 7

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kểt quả thu được ở bảng 4:

Số thứ tự của ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thời gian (phút) 21 18 17 20 19 18 19 20 18 19

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dấu hiệu mà An quan tâm là: "Thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường". Dấu hiệu đó có 10 giá trị

b) Có 5 giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau đó là: 21; 20; 19; 18; 17

- Giá trị 21 (phút) có tần số  là 1

- Giá trị 20 (phút) có tần số  là 2

- Giá trị 19 (phút) có tần số  là 3

- Giá trị 18 (phút) có tần số  là 3

- Giá trị 17 (phút) có tần số  là 1

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON