ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán 7 Tập 2

Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường, số con trong từng gia đình gần nhà em,...)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Học sinh tự cho một ví dụ:

Lớp 7A có 35 học sinh, trong lần kiểm tra học kì I vừa qua, số điểm của bài kiểm tra môn Toán như sau:

Điểm 10 9 8 7 6 5 4
Số bài 4 7 9 5 4 4 2

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1