YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 17 tr 35 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị cuẩ biểu thức sau tại x = 1 và y = -1

\(\frac{1}{2}{x^5}y - \frac{3}{{4{{\rm{x}}^5}y}} + {x^5}y\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\frac{1}{2}{x^5}y - \frac{3}{{4{{\rm{x}}^5}y}} + {x^5}y = \left( {\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + 1} \right){x^5}y = \left( {\frac{{2 - 3 + 4}}{4}} \right){x^5}y = \frac{3}{4}{x^5}y\)

Với x = 1 và y = -1, ta được: \(\frac{3}{4}{\left( 1 \right)^5}.\left( { - 1} \right) = - \frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF