YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 22 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 22 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

\(\begin{array}{l} a)\frac{{12}}{{15}}{x^4}{y^2};\,\,\frac{5}{9}xy\\ b) - \frac{1}{7}{x^2}y;\,\, - \frac{2}{5}x{y^4} \end{array}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(a)\left( {\frac{{12}}{{15}}{x^4}{y^2}} \right).\left( {\,\frac{5}{9}xy} \right) = \left( {\frac{{12}}{{15}}.\frac{5}{9}} \right){x^4}.{y^2}.x.y = \frac{4}{9}{x^5}{y^3}\)

Bậc của đơn thức là 8

\(b)\left( { - \frac{1}{7}{x^2}y} \right).\left( {\,\, - \frac{2}{5}x{y^4}} \right) = \left( { - \frac{1}{7}} \right).\left( { - \frac{2}{5}} \right){x^2}y.x{y^4} = \frac{2}{{35}}{x^3}{y^5}\)

Bậc của đơn thức là 8

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON