ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 21 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 21 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các  đơn thức:

\(\frac{3}{4}xy{z^2};\,\,\frac{1}{2}xy{z^2};\,\,\, - \frac{1}{4}xy{z^2}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\frac{3}{4}xy{z^2} + \frac{1}{2}xy{z^2} + \left( {\, - \frac{1}{4}xy{z^2}} \right) = \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} \right)xy{z^2} = \left( {\frac{{3 + 2 - 1}}{4}} \right)xy{z^2} = xy{z^2}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1