ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 20 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 20 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức \(-2x^2y\) rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử có ba đơn thức đồng dạng với đơn thức \(-2x^2y\) là: \(6{{\rm{x}}^2}y;\,\, - \frac{1}{3}{{\rm{x}}^2}y;\,\,\frac{1}{5}{{\rm{x}}^2}y\)

Khi đó tổng của bốn đơn thức là: 

\(6{{\rm{x}}^2}y + \left( { - \frac{1}{3}{{\rm{x}}^2}y} \right) + \,\,\frac{1}{5}{{\rm{x}}^2}y = \left( {6 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}} \right){{\rm{x}}^2}y = \frac{{88}}{{15}}{{\rm{x}}^2}y\)

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1