AMBIENT
UREKA

Bài tập 23 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 23 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

a) \(3x^2y\) + ..... = \(5x^2y\)

b) .... - \(-2x^2\)  = \(-7x^2\)

c) .... + .... +.... = \(x^5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  \(3x^2y\) + ...\(2x^2y\).. = \(5x^2y\)

b) ..\(-5x^2\).. - \(-2x^2\)  = \(-7x^2\)

c) ..\(x^5\).. + ..\(x^5\).. +..\(-x^5\).. = \(x^5\)

(Bài tập c có nhiều lời giải)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON