YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 7 SGK Toán 7 Tập 34

Giải bài 15 tr 7 sách GK Toán lớp 7 Tập 34

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\begin{array}{l} \frac{5}{3}{x^2}y;\,\,\,x{y^2};\,\,\, - \frac{1}{2}{x^2}y;\,\,\, - 2{\rm{x}}{y^2};\,\,\,{x^2}y\\ \frac{1}{4}x{y^2};\,\,\, - \frac{2}{5}{x^2}y;\,\,xy \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các đơn thức sau đồng dạng: \(\frac{5}{3}{x^2}y;\,\,\, - \frac{1}{2}{x^2}y;\,\,\,{x^2}y;\,\,\, - \frac{2}{5}{x^2}y\)

Các đơn thức sau đồng dạng: \(\frac{1}{4}x{y^2};\,\,\,\,\,x{y^2};\,\,\, - 2{\rm{x}}{y^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 7 SGK Toán 7 Tập 34 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON