Bài tập 15 trang 7 SGK Toán 7 Tập 34

Giải bài 15 tr 7 sách GK Toán lớp 7 Tập 34

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\begin{array}{l} \frac{5}{3}{x^2}y;\,\,\,x{y^2};\,\,\, - \frac{1}{2}{x^2}y;\,\,\, - 2{\rm{x}}{y^2};\,\,\,{x^2}y\\ \frac{1}{4}x{y^2};\,\,\, - \frac{2}{5}{x^2}y;\,\,xy \end{array}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Các đơn thức sau đồng dạng: \(\frac{5}{3}{x^2}y;\,\,\, - \frac{1}{2}{x^2}y;\,\,\,{x^2}y;\,\,\, - \frac{2}{5}{x^2}y\)

Các đơn thức sau đồng dạng: \(\frac{1}{4}x{y^2};\,\,\,\,\,x{y^2};\,\,\, - 2{\rm{x}}{y^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 7 SGK Toán 7 Tập 34 HAY thì click chia sẻ 
 • thủy tiên

  Tìm giá trị lớn nhất

  A=1015+2x/x-4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  \(\dfrac{ }{ }\)Bài 1: Tính

  A=( 1²+2²+3²+...+19²+20²)(a+b)(a+2b)(2+3b)

  Vs a=\(\dfrac{ }{ }\)3/5 và b= -0,2

  Bài 2: Chứng minh

  a. Tổng 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

  b. Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5

  Bài 3: Tìm STN có hai chữ số sao cho số đó bằng

  a. 6 lần tích các chữ số của số đó

  b. 2 lần tích các chữ số của số đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn