YOMEDIA
UREKA

Bài tập 19 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 19 tr 36 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(16^2y^5-2x^3y^2\) tại x = 0,5 và y = -1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với \(x = 0,5 = \frac{1}{2};y = - 1\) ta có:

\(\begin{array}{l} 16{{\rm{x}}^2}{y^5} - 2{{\rm{x}}^3}{y^2} = 16{\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}{\left( { - 1} \right)^5} - 2{\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}.{\left( { - 1} \right)^2} = 16\frac{1}{4}\left( { - 1} \right) - 2.\frac{1}{8}.1\\ = - 4 - \frac{1}{4} = \frac{{ - 16 - 1}}{4} = - \frac{{17}}{4} \end{array}\)

Vậy giá trị của biểu thức  \(16^2y^5-2x^3y^2\)  tại điểm x = 0,5; y = 1 là \( - \frac{{17}}{4}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF