YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 69 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 69 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Ha Nội

250C

160C

 

Bắc Kinh

-10C

-70C

 

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

 

Pa-ri

120C

20C

 

Tô-ky-ô

80C

-40C

 

Tô-rôn-tô

20C

-50C

 

Niu-yoóc

120C

-10C

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Ha Nội

250C

160C

90C

Bắc Kinh

-10C

-70C

60C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

140C

Pa-ri

120C

20C

100C

Tô-ky-ô

80C

-40C

120C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

70C

Niu-yoóc

120C

-10C

130C

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON