ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 61 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 61 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

 a) 7 - x = 8 - (-7);                       b) x - 8 = (-3) - 8.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

7 - x = 8 - (-7) 

    7 - x = 15

         x = 7 - 15

         x = - 8

Câu b:

x - 8 = (-3) - 8.

    x - 8 = (-11)

    x      =(-11) + 8

    x      = - 3

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1