ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 62 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 62 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2;                        b) \(\left | a+2 \right |=0\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

a = ± 2;

Câu b:

a + 2 = 0. Do đó a = -2.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1