ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 65 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 65 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b;                               b) a - x = b.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:  x = b - a;                

Câu b: x = a - b.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1