Bài tập 64 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5;                          b) a - x = 2.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

a + x = 5. Chuyển vế a ta được: x = 5 - a.

Câu b:

a - x = 2. Chuyển vế x và 2 ta được a - 2 = x. Vậy x = a - 2

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Tuấn Huy
  Bài 103* (Sách bài tập - tập 1 - trang 82)

  Người ta chứng minh được rằng :

  Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số \(\left(a,b\in\mathbb{Z}\right)\) bằng \(\left|a-b\right|\) hay \(\left|b-a\right|\). Hãy tìm khoảng cách giữa các điểm a và b trên trục số khi :

  a) \(a=-3;b=5\)

  b) \(a=15;b=37\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long
  Bài 102* (Sách bài tập - tập 1 - trang 82)

  Cho \(x,y\in\mathbb{Z}\). Hãy chứng tỏ rằng :

  a) Nếu \(x-y>0\) thì \(x>y\)

  b) Nếu \(>y\) thì \(x-y>0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân
  Bài 101* (Sách bài tập - tập 1 - trang 82)

  Đối với bất đẳng thức, ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với đẳng thức )

  Nếu \(a>b\) thì \(a+c>b+c\)

  Nếu \(a+c>b+c\) thì \(a>b\)

  Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 100 (Sách bài tập - tập 1 - trang 82)

  Cho \(a,b\in\mathbb{Z}\). Tìm số nguyên \(x\), biết :

  a) \(b+x=a\)

  b) \(b-x=a\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 99 (Sách bài tập - tập 1 - trang 82)

  Cho \(a\in\mathbb{Z}\). Tìm số nguyên \(x\), biết :

  a) \(a+x=7\)

  b) \(a-x=25\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn