ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết tất cả các số chẵn có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4

1. Cho 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Viết tất cả các số chẵn có 2 chữ số khác nhau.

2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)

Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)

Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)

3. Dùng cả 2 chữ số La Mã I ; X, có thể viết được những số La Mã nào?

Giúp mình với nha!!! Thanks nhìu nhìu nhìu lắm luôn vui

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Gọi số cần tìm là ab

  Theo đề bài ta có: b là số chẵn nên b sẽ có 3 cách chọn(số 0;2;4)

  a sẽ có 4 cách chọn(vì a tính cả 2 số lẻ và bớt đi 1 số đã chọn ở b)(vì a và b khác nhau)

  Vậy có số các số là: 3.4=12(số)

  2) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số

  S={10;11;12;13;...........;99}

  +Số phần tử của S là: (99-10):1+1=90

  +Ta thấy : Dãy số bắt đầu là số chẵn,kết thúc là số lẻ nên số số chẵn=số lẻ.

  +Số các số chẵn là: 90:2=45

  Số các số lẻ là: 90-45=45

  3) +Ta có: mỗi số la mã chỉ được phép viết liên tiếp là 3 số

  +Số các số là mã có 3 chữ số được lập từ 2 số trên là:

  + III;IXI;IIX

  +XXX:XIX:XXI

  +Số các số có 2 chữ số được lập từ 2 số trên là:

  IX:XI

  +Số các số có 1 c/s là : X:I

    bởi Bui Thi Thu Hoai 17/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1