AMBIENT

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển \(p(x)=\left ( x^2-\frac{3}{x} \right )^9\) thành đa thức

bởi Trần Thị Trang 07/02/2017

mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển \(p(x)=\left ( x^2-\frac{3}{x} \right )^9\) thành đa thức

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • \(p(x)=\sum_{k=0}^{9}C^k_9.(x^2)^{9-k}.\left ( -\frac{3}{x} \right )^k(-3)^k.x^{18-3k}\)

  Số hạng không chứa x tương ứng với \(18-3k=0\Leftrightarrow k=6\)
  Vậy số hạng không chứa x là \(C_{9}^{6}.(-3)^6=61236\)

  bởi Bánh Mì 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi số hạng cần tìm là Tk+1 (0\leq k\leq 9)

  Tk+1=C9k.(x2)9-k.(\frac{-3}{x})k = C9k . (-3)k . x18-3k

  Để mất x thì 18-3k=0 ⇔ k=6

  Từ đó suy ra số hạng k chưa x là 61236

  bởi Thắng Phạm 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>