AMBIENT

Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển: \(\left ( x+\frac{2}{x^2} \right )^{14}\)

bởi minh vương 07/02/2017

Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển: \(\left ( x+\frac{2}{x^2} \right )^{14}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(\left ( x+\frac{2}{x^2} \right )^{14}=(1+2x^{-2})^{14}=\sum C^k_{14}.x^{14-3k}.2^k\)
    số hạng chứa x5 trong khai triển ứng với k thoả mãn 14 - 3k = 5 ⇒ k=3
    Hệ số cần tìm là \(C^3_{14}.2^3=2912\)

    bởi Nguyễn Anh Hưng 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA