YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 59 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 59 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R, S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R, S đồng phẳng thì

a) Ba đường thẳng PQ, SR, AC hoặc song song hoặc đồng quy

b) Ba đường thẳng PS, RQ, BD hoặc song song hặc đồng quy

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Ta có:

 \(\begin{matrix} (PQRS)\cap (ABC)=PQ\\ (PQRS)\cap (ACD)=RS\\ (ABC) \cap (ACD)=AC \ \ \ \end{matrix}\)

Theo định lí về giao tuyến của 3 mp thì PQ, RS, AC hoặc đôi một cắt nhau hoặc đồng quy.

Câu b:

Chứng minh tương tự ta được ba đường thẳng PS, RQ, và BD hoặc song song hoặc đồng quy.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 59 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON