YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 59 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 59 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQR) trong hai trường hợp sau đây.

a) PR song song với AC

b) PR cắt AC

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Trường hợp PR // AC

Hai mp(PQR) và (ACD) có điểm chung Q và lần lượt chứa 2 đường thẳng song song PR và AC ⇒ Giao tuyến của (PQR) và (ACD) qua Q và song song với AC.

\(\Rightarrow (PQR)\cap (ACD)=Qt\) với Qt // AC.

Gọi S là giao điểm của Qt và AD.

Khi đó S là giao điểm của AD và (PQR)

Câu b:

Trường hợp PQ cắt AC.

Giả sử I là giao điểm của PR và AC \(\Rightarrow (PQR)\cap (ACD)=QI\)

Trong mp(ACD), gọi S là giao điểm của QI và AD

⇒ S là giao điểm của AD và mp(PQR).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 59 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON