AMBIENT

Hỏi đáp về Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 11 Chương 2 Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (4 câu):

 • Mai Bảo Khánh
  Bài 2.12 (Sách bài tập - trang 70)

  Cho tứ diện ABCD. Cho I và J tương ứng là trung điểm của BC và AC, M là một điểm tùy y trên cạnh AD

  a) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (MIJ) và (ABD)

  b) Gọi N là giao điểm của BD với giao tuyến d, K là giao điểm của IN và JM. Tìm tập hợp điểm K khi M di động trên đoạn AD (M không phải là trung điểm của AD)

  c) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABK) và (MIJ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt
  Bài 2.10 (Sách bài tập - trang 70)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau đây :

  a) (SAC) và (SBD)

  b) (SAB) và (SCD)

  c) (SAD) và (SBC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  gọi G là trọng tâm của tứ diện ABCD .

  a) chứng minh rằng đường thẳng đi qua G và 1 đỉnh của tứ diện sẽ đi qua trọng tâm của mặt đối diện với đỉnh ấy .

  b) gọi A' là trọng tâm của mặt BCD . chứng mình rằng GA=3GA' .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cao Võ Trung Nguyên

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (đáy lớn AB). Lấy I; K lần lượt là trung điểm AD; BC và G là trọng tâm tam giác SAB
  a)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IKG) và (SAD)
  b)Xác định thiết diện của mp (IKG) với hình chóp? Tìm điều kiện của AB và CD để thiết diện là hình bình hành

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>