AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Xác định a, b, c, biết parabol \(y = ax^2 + bx + c\) đi qua điểm A(8; 0) và có đỉnh I(6; - 12).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề bài ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}64a + 8b + c = 0\\ - \frac{b}{{2a}} = 6\\ - \frac{\Delta }{{4a}} =  - 12\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}64a + 8b + c = 0\\12a + b = 0\\4ac - {b^2} =  - 48a\end{array} \right.\)  

\(\left\{ \begin{array}{l}b =  - 12a\\c = 32a\\128{a^2} - 144{a^2} =  - 48a\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 3\\b =  - 36\\c = 96\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow y = 3{x^2} - 36x + 96.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON