Bài tập 4 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Xác định a, b, c, biết parabol \(y = ax^2 + bx + c\) đi qua điểm A(8; 0) và có đỉnh I(6; - 12).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề bài ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}64a + 8b + c = 0\\ - \frac{b}{{2a}} = 6\\ - \frac{\Delta }{{4a}} =  - 12\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}64a + 8b + c = 0\\12a + b = 0\\4ac - {b^2} =  - 48a\end{array} \right.\)  

\(\left\{ \begin{array}{l}b =  - 12a\\c = 32a\\128{a^2} - 144{a^2} =  - 48a\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 3\\b =  - 36\\c = 96\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow y = 3{x^2} - 36x + 96.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 4 trang 50 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Parabol \(y = a{x^2} + bx + 2\)  đi qua hai điểm M(1;5) và N(-2;8) có phương trình là:

  • A. \(y = {x^2} + x + 2\)
  • B. \(y = {x^2} + 2x + 2\)
  • C. \(y = 2{x^2} + x + 2\)
  • D. \(y = 2{x^2} + 2x + 2\)

Được đề xuất cho bạn