YOMEDIA
NONE

Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 10 NC

Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 10 NC

Hàm số \(y=−2x^2−4x+6\) có đồ thị là Parabol (P).

a) Tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của (P).

b) Vẽ Parabol (P).

c) Dựa vào đồ thị, hãy cho biết tập hợp các giá trị của x sao cho y ≥ 0

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \(a=-2, b=-4, c=6\)

\({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} = \frac{4}{{ - 4}} =  - 1 \Rightarrow {y_0} =  - 2{\left( { - 1} \right)^2} - 4\left( { - 1} \right) + 6 = 8\)

Tọa độ đỉnh (P) là: I(- 1;8)

Phương trình trục đối xứng của (P) là: x = - 1

b) Giao đồ thị (P) với Ox:

\(y = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1\\
x =  - 3
\end{array} \right.\)

c) Ta có \(y \ge 0 \Leftrightarrow  - 3 \le x \le 1\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON