YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 99 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 99 sách GK Toán ĐS lớp 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) \(- x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x);\)

b) \(3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3.\)

 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Ta có: \( - x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x) (1)\)

\( \Leftrightarrow x + 2y - 4 < 0\)

Gọi \(\Delta \) là đường thẳng có phương trình: \(x + 2y - 4 = 0\)

Xét M(0;0), ta có: 0 + 2.0 - 4 = -4 < 0

Vậy miền nghiệm của bất phương trình (1) là nữa mặt phẳng bờ \(\Delta \) chứa gốc toạ độ O (trừ đường thẳng \(\Delta \)) (màu gạch chéo).

Câu b:

\(3x - 3 + 4(y - 2) < 5x - 3\)

\( \Leftrightarrow  - 2x + 4y - 8 < 0\)

Gọi \(\Delta \): \( - 2x + 4y - 8 = 0\). Vẽ đường thẳng \(\Delta \).

Lấy O(0;0), ta có: -2.0 + 4.0 - 8 < 0

Do vậy nữa mặt phẳng bờ \(\Delta \) chưa gốc toạ độ O (trừ đường thẳng \(\Delta \)) là miền nghiệm của bất phương trình.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 99 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON