ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 43 trang 132 SGK Toán 10 NC

Bài tập 43 trang 132 SGK Toán 10 NC

Xác định tập nghiệm của mỗi hệ bất phương trình hai ẩn

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 1 > 0\\
2\left( {x - 1} \right) + \frac{y}{2} < 4
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
4x - 5y + 20 > 0\\
y > 0\\
 - y + 5 > \frac{{x - 3}}{3}
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 1 > 0}\\
{2\left( {x - 1} \right) + \frac{y}{2} < 4}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{3x + 2y - 6 > 0}\\
{4x + y - 12 < 0}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch chéo (không kể biên) như hình vẽ:

 

b) Ta có

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{4x - 5y + 20 > 0}\\
{y > 0}\\
{ - y + 5 > \frac{{x - 3}}{3}}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{4x - 5y + 20 > 0}\\
{y > 0}\\
{x + 3y - 18 < 0}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch (không kể biên) trên hình.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 132 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)