ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 45 trang 135 SGK Toán 10 NC

Bài tập 45 trang 135 SGK Toán 10 NC

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn

a) \(x + 3 + 2\left( {2y + 5} \right) < 2\left( {1 - x} \right)\)

b) \(\left( {1 + \sqrt 3 } \right)x - \left( {1 - \sqrt 3 } \right)y \ge 2\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(x + 3 + 2\left( {2y + 5} \right) < 2\left( {1 - x} \right) \)

\(\Leftrightarrow 3x + 4y + 11 < 0\)

Miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch chéo , không kể bờ là đường thẳng 3x + 4y + 11 = 0

 

b) Ta có

\(\begin{array}{l}
\left( {1 + \sqrt 3 } \right)x - \left( {1 - \sqrt 3 } \right)y \ge 2\\
 \Leftrightarrow \left( {1 + \sqrt 3 } \right)x - \left( {1 - \sqrt 3 } \right)y - 2 \ge 0
\end{array}\)

Miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch chéo kể cả bờ là đường thẳng \(\left( {1 + \sqrt 3 } \right)x - \left( {1 - \sqrt 3 } \right)y - 2 = 0\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 135 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)