ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 46 trang 135 SGK Toán 10 NC

Bài tập 46 trang 135 SGK Toán 10 NC

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
x - y > 0\\
x - 3y \le  - 3\\
x + y > 5
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
3x - 2y - 6 \ge 0\\
2\left( {x - 1} \right) + \frac{{3y}}{2} \le 4\\
x \ge 0
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
x - y > 0\\
x - 3y \le  - 3\\
x + y > 5
\end{array} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - y > 0\\
x - 3y + 3 \le 0\\
x + y - 5 > 0
\end{array} \right.\)

Miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch chéo trong đó kể cả những điểm thuộc (d2) và không kể các điểm trên (d1 )và (d3)

Trong đó, (d1): x - y = 0

(d2): x - 3y + 3 = 0

(d3): x + y - 5 = 0

  

b) Ta có 

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{3x - 2y - 6 \ge 0}\\
{2\left( {x - 1} \right) + \frac{{3y}}{2} \le 4}\\
{x \ge 0}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{3x - 2y - 6 \ge 0}\\
{4x + 3y - 12 \le 0}\\
{x \ge 0}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch chéo trong đó kể cả những điểm thuộc 3 đường thẳng (d1), (d2), (d3).

Trong đó (d1): 3x - 2y - 6 = 0

(d2): 4x + 3y - 12 = 0

(d3): x = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 135 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)