YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.48 trang 117 SBT Toán 10

Giải bài 4.48 tr 117 SBT Toán 10

Hình 43 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

A. x + 2y > 3

B. 2x + y ≤ 3

C. 2x + y < 3

D. x + y - 3 ≤ 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.48 trang 117 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF