ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 42 trang 132 SGK Toán 10 NC

Bài tập 42 trang 132 SGK Toán 10 NC

Xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình hai ẩn

a) \(x - 2 + 2\left( {y - 1} \right) > 2x + 4\)

b) \(2x - \sqrt 2 y + \sqrt 2  - 2 \le 0\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(x - 2 + 2\left( {y - 1} \right) > 2x + 4 \)

\(\Leftrightarrow  - x + 2y - 8 > 0\)

Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ là đường thẳng − x + 2y – 8 = 0 và không chứa gốc tọa độ O.

b) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ là đường thẳng \(2x - \sqrt 2 y + \sqrt 2  - 2 \le 0\) và chứa gốc tọa độ O.

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 132 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)