ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.50 trang 117 SBT Toán 10

Giải bài 4.50 tr 117 SBT Toán 10

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

A. Hình 45 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2.

B. Hình 45 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
x + y \le 2\\
x - y + 1 \le 0
\end{array} \right.\) và (x; y) = (-1; 1) là một nghiệm của hệ.

C. Hình 45 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
x + y \le 2\\
x - y + 1 \ge 0
\end{array} \right.\) và (x; y) = (-2; 1) là một nghiệm của hệ.

D. Hình 45 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
x + y \le 2\\
x - y + 1 \ge 0
\end{array} \right.\) và (x; y) = (1; 0) là một nghiệm của hệ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.50 trang 117 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON