ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tin hoc 7 bài tập Pascal

nhập 1 số kiểm tra số đó chia hết cho bao nhiêu số trong các số sau 2,3,4,5,6? bài tập Pascal Mn ơi gúp mình với

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (8)

 
 
 
 • program chia-het;

  uses crt;

  var n: real;

  begin

  clrscr;

  write(`Nhap mot so tu nhien n bat ki=');readln(n);

  If n mod 2=0 then(`So nay chia het cho 2');

  If n mod 3=0 then(`So nay chai het cho 3');

  If n mod 4=0 then(`So nay chai het cho 4');

  If n mod 5=0 then(`So nay chai het cho 5');

  If n mod 6=0 then(`So nay chai het cho 6');

  writeln;

  end.

    bởi Nguyễn Quang Thắng 14/02/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • bất kì

    bởi Phan Công Trực 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ues crt;

  var n,i:integer;

  begin

  write('nhap n: '); readln(n);

  for i:=1 to n do

  if n mod i=0 do writeln('so nay chia het cho',n);

  readln;

  end.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn lỡ duyên minh làm đúng nề

 • mik ko biet lam

    bởi thiên người 02/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • ??????????????????????????????????

    bởi . Tps . 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 720
    bởi Nguyên Thảo 19/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtinhoc_lop7

 

YOMEDIA
1=>1