YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 104 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 104 sách GK Tin học lớp 12

Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Biên bản hệ thống dùng để:

  • Số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu,…
  • Thông tin về số lần cập nhật cuối cùng: phép cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật,…

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 104 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON