YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 104 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 104 sách GK Tin học lớp 12

Hãy nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các giải pháp bảo mật:

  • Chính sách và ý thức;
  • Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng;
  • Mã hoá thông tin và nén dữ liệu;
  • Lưu biên bản.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 104 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF