RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 104 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 104 sách GK Tin học lớp 12

Hãy nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Các giải pháp bảo mật:

 • Chính sách và ý thức;
 • Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng;
 • Mã hoá thông tin và nén dữ liệu;
 • Lưu biên bản.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 104 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hà Thu
  Đề ktra hk kì
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trúc
  Chữ kí điện tử chủ yếu để làm gì
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1