YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 104 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 104 sách GK Tin học lớp 12

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Với vị trí người dùng, khi khai thác CSDL em sẽ bảo vệ hệ thống bằng cách:

  • Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định bảo mật hệ thống và vận động người khác thực hiện.
  • Tuân thủ các quy định bảo mật như: không lấy cắp mật khẩu, không phát tán virus, định kì đổi mật khẩu,...

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 104 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF