YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 13 về Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ngăn chặn các truy cập không được phép
  • B. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng
  • C. Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn
  • D. Khống chế số người sử dụng CSDL
  • A. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, lưu biên bản.
  • B. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật khẩu.
  • C. Nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản.
  • D. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hoá thông tin và nén dữ liệu; chính sách và ý thức; lưu biên bản.
  • A. Chỉ quan tâm bảo mật dữ liệu
  • B. Chỉ quan tâm bảo mật chương trình xử lí dữ liệu
  • C. Quan tâm bảo mật cả dữ liệu và chương trình xử lí dữ liệu 
  • D. Chỉ là các giải pháp kĩ thuật phần mềm
  • A. Bảo mật hạn chế được thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn
  • B. Có thể thực hiện bảo mật bằng giải pháp phần cứng
  • C. Hiệu quả của bảo mật chỉ phụ thuộc vào hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng
  • D. Hiệu quả bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng
  • A. Phân các quyền truy cập đối với người dùng
  • B. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL
  • C. Giúp người quản lí xem được các đối tượng truy cập hệ thống
  • D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống
  • A. Người dùng
  • B. Người viết chương trình ứng dụng
  • C. Người quản trị CSDL
  • D. Lãnh đạo cơ quan
  • A. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL
  • B. Dựa trên bảng phân quyền để trao quyền truy cập khác nhau để khai thác dữ liệu cho các đối tượng người dùng khác nhau
  • C. Mọi người đều có thể truy cập, bổ sung và thay đổi bảng phân quyền
  • D. Bảng phân quyền không giới thiệu công khai cho mọi người biết
  • A. Người quản trị
  • B. CSDL
  • C. Hệ quản trị CSDL
  • D. Người đứng đầu tổ chức
  • A. Đọc dữ liệu
  • B. Xem, bổ sung, sửa, xóa và không truy cập dữ liệu
  • C. Thêm dữ liệu
  • D. Xem, sửa, bổ sung và xóa dữ liệu
  • A. Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống
  • B. Lưu lại thông tin của người truy cập vào hệ thống
  • C. Lưu lại các yêu cầu tra cứu hệ thống
  • D. Nhận diện người dùng để cung cấp dữ liệu mà họ được phân quyền truy cập
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON