YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: A novel is a story long enough to fill a complete book, in that the characters and events are usually imaginary.

  • A. long enough
  • B. complete
  • C. that
  • D. imaginary

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  "That" sửa thành “which”

  Giải thích: Đối với mệnh đề chưa dấu phẩy, “that” không thể thay thế “which, who, whom”, và trong câu hỏi này từ được thay thế là “a complete book” nên ta dùng “which”.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 317512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF