YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

  • A. that
  • B. effects
  • C. on
  • D. have been proved

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  "have been proved" sửa thành “has been proved”

  Giải thích: Chủ ngữ của câu là “the assumption” ngôi 3 số ít nên động từ chính sẽ đi với trở động từ là “has”

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 317511

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF