ON
YOMEDIA

Sally Ngoc's Profile

 Sally Ngoc

Sally Ngoc

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Sally Ngoc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Sally Ngoc: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Sally Ngoc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Sally Ngoc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1