YOMEDIA
VIDEO

Giải thích sơ đồ từ gen đến tính trạng?

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Gen (một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

  Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

  + Gen ( ADN) -> ARN: A-U, T-A, G-X, X-G

  + ARN -> prôtêin: A-U, G-X

    bởi Mui Cao 25/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gen (một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

  Mối liên hệ trên cho thấy: thông tin về cấu trúc của phân từ prôtêin (thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp axit amin) đã được xác định bởi dãy nuclêôtit trong mạch ADN. Sau đó, mạch nảy được dùng làm mẫu đê tổng hợp ra mạch mARN diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ờ chất tế bào

    bởi Rivière U.G 28/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1