ON
YOMEDIA

Nguyễn Thanh Bình's Profile

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Thanh Bình đã đặt câu hỏi: câu hỏi sinh học Cách đây 1 năm

    1.Nêu đặc điểm di truyền và biểu hiện của các bệnh di truyền.

    2.Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập và cho biết ý nghĩa của quy luật này.

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn Thanh Bình: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1