ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 99 SBT Sinh học 9

Giải bài 18 tr 99 sách BT Sinh lớp 9

Quần thể người có những đặc điểm nào sau đây mà quần thể sinh vật khác không có?

A. Tỉ lệ giới tính.                                         B. Thành phần nhóm tuổi.

C. Mật độ.                                                   D. Kinh tế - xã hội.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

 
 
  • Quần thể người có Kinh tế - xã hội mà quần thể sinh vật khác không có.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 99 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1